logo150dpi                      Laitilan Seudun Mielenterveysyhdistys

                      LaitSeMiele ry

 

 

 

 

 

 

 

KERTOMUS YHDISTYKSEN TOIMINNASTA VUONNA 2015

 

Laitilan seudun mielenterveysyhdistys LaitSeMiele ry toimii Terveystalossa osoitteessa Sairaalantie 2. Toimitilamme ovat toisessa kerroksessa yhdessä MLL:n Laitilan paikallisyhdistyksen kanssa. Heidän kanssaan meillä on osittain yhteisiä tiloja. Alueellamme tiedetään jo, mitä on nimen takana olevan yhdistyksen toiminta. Vertaissanaa käytetään enenevästi muidenkin toiminnassa. Yhteistyötä jatkettiin monella taholla, sekä vanhojen että uusien toimijoiden kanssa.

 

TAVOITTEET

LaitSeMielen toiminnan tavoitteena ja tarkoituksena on olla rinnalla kulkijana mielenterveyteen ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Teemme ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä Laitilassa ja lähialueilla.  Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja vertaistuen ideologian toteuttamiseen. Tärkeä ajatus taustalla on se, että ihminen saa tarvitessaan tukea ja apua selvitäkseen jokapäiväisistä tehtävistään. On muistettava että jokaisella on terve mieli, jonka hyvinvoinnista on huolehdittava.

Pyrimme auttamaan mielenterveyskuntoutujia löytämään heille suunnattuja palveluja yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Toiminnallamme pyrimme korostamaan toimintamme piiriin tulevien ihmisten omia voimavaroja. Jäsenistömme elämänhallinnan ja hyvinvoinnin lisääminen on tärkeä tavoite suunniteltaessa yhdistyksemme toimintaa.  Toiminnan tavoitteena ei ollut, eikä ole, korvata jo olemassa olevia kunnallisia tai muita palveluja, vaan kulkea niiden rinnalla tarjoten mielekästä toimintaa arkipäivään. Tärkeää on toimia matalan kynnyksen kohtaamispaikkana,  johon on helppo tulla erilaisissa elämäntilanteissa saadakseen apua ja tukea ihmisiltä, joilla on monenlaisia kokemuksia ongelmista ja niistä selviytymisestä. Toiminta perustuu ennen kaikkea vertaistukeen.

 

TOIMINTA

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Tanja Elo sekä varsinaiset jäsenet: varapuheenjohtaja Jouko Salminen, rahastonhoitaja Maarit Huuhka, Timo Tianen, Eija Ukkonen, Simo Nakkila sekä kaupungin edustajana Anitta Keskitalo. Varajäseninä olivat sihteeri Liisa Seppälä - Kipre ja Aulikki Rinne.

Rahastonhoitaja huolehti myös yhdistyksen kirjanpidosta. Toimintaan osallistuminen ei edellyttänyt jäsenyyttä, mutta oli suotavaa. Jäsenyys huomioitiin eri tapahtumien omavastuuosuuksissa. Jäseniä vuoden lopussa oli 93 kappaletta.

Päivätoiminnan ohjaajana toimi kaupungin työllistämänä työntekijä sekä  kuntouttavassa työtoiminnassa oleva henkilö. Ja vertaistoimijoita tarpeen niin vaatiessa.

Päivätoiminta toimi maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti klo 9-14 sekä vapaaehtoistoimintana sunnuntaisin klo 12-15 ja torstaisin klo 17-20. Toiminnalla pyritään aktivoimaan kuntoutujia omatoimisuuteen arkipäivän toiminnoissa.

Päivisin toimintaan kuului ruoanlaittoa, kädentaitoja, siivousta ja yhdessäoloa, johon voi tulla omana itsenään.  Siivouksiin osallistuminen mahdollisti ilmaisen lounaan ruokaretkillä. Yhdistyksen toimintaan oleellisesti liittyivät vertaisryhmät. Jäsenten omatoimisuutta ja aktiivisuutta yhdistyksen ja ryhmien toiminnoissa tuettiin ja korostettiin.

Vertaiskoulutusten myötä aloittaneet vertaistoimijoiden vetämät diabetes-, yhdessä luontoon ryhmät   kokoontuivat pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Diabetesryhmä toimii yhteistyössä Vakka-Suomen diabetesyhdistyksen kanssa. Lisäksi toimivat puutyöryhmä ja yksilöllinen ATK-opastus.

Jäsenille tarjottiin kerran viikossa ilmainen uimahalli ja kuntosalikäynti. Seurakunnan diakoni kävi pitämässä hartaustilaisuuden kerran kuussa.

Oleellinen osa yhdistyksen toimintaa oli kulttuurin ja virkistystoiminnan järjestäminen: Vierailuja, retkiä, teatteri ja kesäteattereihin ja tapahtumiin osallistumista. Yhdistyksen omaa varainhankintaa ja näkyvyyden lisäämistä toteutettiin osallistumalla Eduskuntavaalien yhteydessä ”Pieni ele ” vaalikeräykseen, Munamarkkinoille, Hullun kukon päiville ja Pyhärannan joulumyyjäisiin.

Järjestimme yhdessä Mielenterveydenkeskusliiton MTKL:n kanssa tammikuussa kolmipäiväisen koulutuksen.

Keväällä osallistuimme Raumalla pidettyyn MTKL:n järjestämään järjestöjen toimintaan liittyvään seutukunnalliseen tapahtumaan.

Keväällä Hyvänmielen viikolla järjestettiin Hyvänmielen konsertti.

Mielenterveysviikon aloitti sunnuntaina jo perinteiseksi muodostunut Kynttilätapahtuma itsemurhan tehneiden muistolle. Viikon päätti syyskokouksen yhteydessä ollut teatteriesitys.

Vuoden lopulla aloitettiin EU-ruokajakelu.

 

TIEDOTTAMINEN

Ilmoittelua jatkettiin järjestöpalstoilla, ensisijaisesti Laitilan Sanomissa. Lisäksi käytettiin facebookia, sähköpostia, ilmoitustauluja ja yhdistyksen kotisivuja www.laitsemiele.fi. Yhdistyksen kotisivuja ja esitteitä päivitettiin tarvittaessa. MLL päivitti kuukausiesitteessään ne yhdistyksen tapahtumat, jotka olivat yhteisissä tiloissamme. Laitilan kaupungintalon neuvontapiste Avituksen yhdistyslaatikon tiedot katsottiin tärkeiksi pitää ajan tasalla.

 

TALOUS

Yhdistystoiminnan taloussuunnitelma ja sen toteutus on määritelty yhdistys- ja kirjanpitolaeissa. Yhdistyksen oma varainhankinta koostui tapahtumista esim. arpajaismyynti ja jäsenmaksuista. Mielenterveyden keskusliitto avusti toimintaa toiminta-avustuksella. Laitilan kaupunki tuki yhdistystä myöntämällä vuokra- ja toimintatukea. Lisäksi oli yksityisiä tukijoita sekä yrittäjiä, jotka omalla panoksellaan avustivat toiminnan onnistumisessa.