logo150dpi                      Laitilan Seudun Mielenterveysyhdistys

                      LaitSeMiele ry

 

 

 

 

 

 

 

KERTOMUS YHDISTYKSEN TOIMINNASTA VUONNA 2018

 

Laitilan seudun mielenterveysyhdistys LaitSeMiele ry toimii Terveystalossa osoitteessa Sairaalantie 2. Toimitilamme ovat toisessa kerroksessa yhdessä MLL:n Laitilan paikallisyhdistyksen kanssa. Heidän kanssaan meillä on osittain yhteisiä tiloja. Alueellamme tiedetään jo, mitä on nimen takana olevan yhdistyksen toiminta. Vertaissanaa käytetään enenevästi muidenkin toiminnassa. Yhteistyötä jatkettiin monella taholla.

 

TOIMINTA

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Petri Pihlaja sekä varsinaiset jäsenet: varapuheenjohtaja Jouko Salminen, rahastonhoitaja Maarit Huuhka, sihteeri Tanja Elo, Elina Varho, sekä kaupungin edustajana Anitta Keskitalo. Varajäseninä olivat Simo Nakkila ja Aulikki Rinne.

Rahastonhoitaja huolehti myös yhdistyksen kirjanpidosta.

Toimintaan osallistuminen ei edellyttänyt jäsenyyttä, mutta oli suotavaa. Jäsenyys huomioitiin eri tapahtumien omavastuuosuuksissa. Jäseniä vuoden lopussa oli 92 henkilöä.

Päivätoiminnan ohjaajana toimi kaupungin työllistämä työntekijä sekä kuntouttavassa työtoiminnassa oleva henkilö, ja vertaistoimijoita tarpeen niin vaatiessa. Hoitoalan opiskelijoita oli myös mukana toiminnassa.

Päivätoiminta toimi maanantaista perjantaihin klo 9-15, loppuvuodesta 8.30-14.30 sekä vapaaehtoistoimintana sunnuntaisin klo 12-15. Toiminnalla pyritään aktivoimaan kuntoutujia omatoimisuuteen arkipäivän toiminnoissa.

Päivisin toimintaan kuului ruoanlaittoa, kädentaitoja, siivousta ja yhdessäoloa, johon voi tulla omana itsenään.  

Diabetesryhmä oli tauolla vuonna 2018. Lisäksi toimi yksilöllinen ATK-opastus.

Jäsenille kerran viikossa tarjottu ilmainen uimahalli ja kuntosalikäynnit olivat suosittuja. Seurakunnan diakoni kävi pitämässä hartaustilaisuuden kerran kuussa. Keväällä ja elokuussa oli seurakunnan järjestämät mielenterveyskuntoutujien leirit Lehtoniemen leirikeskuksessa.

Oleellinen osa yhdistyksen toimintaa oli kulttuuri- ja virkistystoiminnan järjestäminen: Oli vierailuja, retkiä (Särkijärvi, Friskituult ry Rauma, Itu ry Turku, Laitilan kyläkierros, Ruissalo Turku, Iltatorilla Uudessakaupungissa, Kauppilan umpipihalla Laitilassa, Keilaamassa Raumalla, kirpputori retkellä Turussa.) kesäteattereihin (Pyhäranta ja Turku) konsertteihin (Danny Rauma) ja tapahtumiin osallistumista.

Yhdistyksen omaa varainhankintaa ja näkyvyyden lisäämistä toteutettiin osallistumalla Munamarkkinoille ja Hullun kukon päiville. Kaksi edustajaa oli huhtikuussa Mtkl:n järjestöpäivillä Tampereella. Lisäksi kaksi edustajaa oli kesäkuussa MTKL:n Kilta ja Eu- tietosuoja koulutuksessa Helsingissä. Keväällä ja syksyllä osallistuimme Turkuun rakennettavan psykiatrisen sairaalan suunnittelupäiville.

Syksyllä osallistuimme Porissa pidettyyn MTKL:n järjestämään järjestöjen toimintaan liittyvään seutukunnalliseen tapahtumaan.

Mielenterveysviikon (vk 47) aloitti sunnuntaina jo perinteiseksi muodostunut Kynttilätapahtuma itsemurhan tehneiden muistolle. Keskiviikkona käytiin Helsingissä mielenterveysmessuilla ja perjantaina oli toimipisteessämme avoimet ovet.

 

 

TIEDOTTAMINEN

Ilmoittelua jatkettiin järjestöpalstoilla, ensisijaisesti Laitilan Sanomissa. Lisäksi käytettiin facebookia, sähköpostia, ilmoitustauluja ja yhdistyksen kotisivuja www.laitsemiele.fi. Yhdistyksen kotisivuja ja esitteitä päivitettiin tarvittaessa. MLL päivitti kuukausiesitteessään ne yhdistyksen tapahtumat, jotka olivat yhteisissä tiloissamme. Laitilan kaupungintalon neuvontapiste Avituksen yhdistyslaatikon tiedot katsottiin tärkeiksi pitää ajan tasalla.

 

TALOUS

Yhdistystoiminnan taloudenpito ja sen toteutus on määritelty yhdistys- ja kirjanpitolaeissa. Yhdistyksen oma varainhankinta koostui tapahtumista esim. arpajaismyynti ja jäsenmaksuista sekä retkien omavastuuosuuksista. Osallistuimme myös kuntavaalien yhteydessä Pieni Ele- keräykseen. Mielenterveyden keskusliitto avusti toimintaa toiminta-avustuksella. Laitilan kaupunki tuki yhdistystä myöntämällä vuokra- ja toimintatukea. Lisäksi oli yksityisiä tukijoita sekä yrittäjiä, jotka omalla panoksellaan avustivat toiminnan onnistumisessa.