PROJEKTI

 

Yhdistyksellä on ollut 2 projektia:

TUKULA-projekti 2003 – 2005

Projektin tavoitteet kiteytettiin nimeä valitessa: TUkea elämänhallintaan ja arjesta selviytymiseen, KUntoutusta henkisen ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja LAatua mielekkään toiminnan, virkistyksen ja sosiaalisten suhteiden kautta.

 

Vertaisvoimin tulevaisuuteen-projekti 2007 – 2010

Projektin päämääränä oli mielenterveyskuntoutujien elämänhallinnan ja hyvinvoinnin lisääminen vertaistoiminnan kautta. Tavoitteena oli kehittää koko Laitilan – Pyhärannan aluetta kattava vertaistukeen perustuva mielenterveyskuntoutujien arkielämässä selviytymistä ja syrjäytymistä ehkäisevä palveleva verkosto. Yksi tavoitteista oli kehittää vertaistukihenkilö- ja vertaistukipuhelintoimintaa sekä ryhmämuotoista vertaistukitoimintaa. Projekti oli jatkoa TUKULA-projektille.