logo150dpi                      Laitilan Seudun Mielenterveysyhdistys

                      LaitSeMiele ry

 

 

 

 

 

 

 

KERTOMUS YHDISTYKSEN TOIMINNASTA VUONNA 2016

 

Laitilan seudun mielenterveysyhdistys LaitSeMiele ry toimii Terveystalossa osoitteessa Sairaalantie 2. Toimitilamme ovat toisessa kerroksessa yhdessä MLL:n Laitilan paikallisyhdistyksen kanssa. Heidän kanssaan meillä on osittain yhteisiä tiloja. Alueellamme tiedetään jo, mitä on nimen takana olevan yhdistyksen toiminta. Vertaissanaa käytetään enenevästi muidenkin toiminnassa. Yhteistyötä jatkettiin monella taholla.

 

TOIMINTA

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Tanja Elo sekä varsinaiset jäsenet: varapuheenjohtaja Jouko Salminen, rahastonhoitaja Maarit Huuhka, sihteeri Petri Pihlaja, Eija Ukkonen, Simo Nakkila sekä kaupungin edustajana Anitta Keskitalo. Varajäseninä olivat Päivi Hannula-Kaisko ja Aulikki Rinne.

Rahastonhoitaja huolehti myös yhdistyksen kirjanpidosta. Toimintaan osallistuminen ei edellyttänyt jäsenyyttä, mutta oli suotavaa. Jäsenyys huomioitiin eri tapahtumien omavastuuosuuksissa. Jäseniä vuoden lopussa oli 92 henkilöä.

Päivätoiminnan ohjaajana toimi kaupungin työllistämänä työntekijä sekä  kuntouttavassa työtoiminnassa oleva henkilö. Ja vertaistoimijoita tarpeen niin vaatiessa.

Päivätoiminta toimi maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti klo 9-15 ja osan vuotta tiistaista perjantaihin klo 10-14. sekä vapaaehtoistoimintana sunnuntaisin klo 12-15 ja torstaisin klo 17-20. Torstait jäivät kesäkuun jälkeen tauolle. Toiminnalla pyritään aktivoimaan kuntoutujia omatoimisuuteen arkipäivän toiminnoissa.

Päivisin toimintaan kuului ruoanlaittoa, kädentaitoja, siivousta ja yhdessäoloa, johon voi tulla omana itsenään.  

Vertaiskoulutusten myötä aloittaneet vertaistoimijoiden vetämät diabetes-, yhdessä luontoon ryhmät   kokoontuivat pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Diabetesryhmä toimii yhteistyössä Vakka-Suomen diabetesyhdistyksen kanssa. Lisäksi toimivat puutyöryhmä ja yksilöllinen ATK-opastus.

Jäsenille tarjottu kerran viikossa ilmainen uimahalli ja kuntosalikäynnit  olivat suosittuja. Seurakunnan diakoni kävi pitämässä hartaustilaisuuden kerran kuussa.

Oleellinen osa yhdistyksen toimintaa oli kulttuurin ja virkistystoiminnan järjestäminen: Vierailuja, retkiä, teatteri ja kesäteattereihin ja tapahtumiin osallistumista. Yhdistyksen omaa varainhankintaa ja näkyvyyden lisäämistä toteutettiin osallistumalla Munamarkkinoille ja Pyhärannan joulumyyjäisiin.

Keväällä osallistuimme Porissa pidettyyn MTKL:n järjestämään järjestöjen toimintaan liittyvään seutukunnalliseen tapahtumaan. Elokuun lopulla osallistuttiin kulttuuri – ja urheilupäiville Imatralla.

Mielenterveysviikon (vk 47) aloitti sunnuntaina jo perinteiseksi muodostunut Kynttilätapahtuma itsemurhan tehneiden muistolle. Tiistaina käytiin Helsingissä mielenterveysmessuilla. Torstaina pidettiin yhdistyksen syyskokous.

 

 

TIEDOTTAMINEN

Ilmoittelua jatkettiin järjestöpalstoilla, ensisijaisesti Laitilan Sanomissa. Lisäksi käytettiin facebookia, sähköpostia, ilmoitustauluja ja yhdistyksen kotisivuja www.laitsemiele.fi. Yhdistyksen kotisivuja ja esitteitä päivitettiin tarvittaessa. MLL päivitti kuukausiesitteessään ne yhdistyksen tapahtumat, jotka olivat yhteisissä tiloissamme. Laitilan kaupungintalon neuvontapiste Avituksen yhdistyslaatikon tiedot katsottiin tärkeiksi pitää ajan tasalla.

 

TALOUS

Yhdistystoiminnan taloudenpito ja sen toteutus on määritelty yhdistys- ja kirjanpitolaeissa. Yhdistyksen oma varainhankinta koostui tapahtumista esim. arpajaismyynti ja jäsenmaksuista sekä retkien omavastuuosuuksista. Mielenterveyden keskusliitto avusti toimintaa toiminta-avustuksella. Laitilan kaupunki tuki yhdistystä myöntämällä vuokra- ja toimintatukea. Lisäksi oli yksityisiä tukijoita sekä yrittäjiä, jotka omalla panoksellaan avustivat toiminnan onnistumisessa. Pienentyneestä kaupungin avustuksen puolituksesta huolimatta pystyimme ylläpitämään toimintaa omavastuuosuuksien ja vanhojen säästöjen avulla.