logo72dpi_pieniLaitilan Seudun Mielenterveysyhdistys LaitSeMiele ry                                                 

YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

 

YLEISTÄ

Tärkein tavoite on verkoston vahvistaminen ja laajentaminen vertaistoiminnan järjestämiseksi mielenterveyskuntoutujille ja heidän läheisilleen. Jäsenistön voimavaroihin nojautuvaa toimintaa ja päätöksentekoa vahvistetaan ja kehitetään. Vertaisryhmätoimintaa jatkavat Diabetesryhmä ja  hyvinvointiryhmä (uimahalli ja kuntosali) ja Yhdessä luontoon -ryhmä. Vuoden aikana perustetaan uusia ryhmiä tarpeen mukaan. Kulttuuritapahtumiin osallistumista jatketaan esim. teatterit, messut, elokuvat.  Arkipäivään suuntautuvien vertaistukitoimien kautta ehkäistään kuntoutujien syrjäytymistä sekä edistetään mielenterveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Kumppanuusringin mielenterveys- ja päihdetoimijat vahvistaminen vertaisuuden pohjalta on hyväksi seudullisen yhteistyön ja yhteisöllisyyden rakentamisessa. Yhdistyksen toiminta edistää mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien elämänhallinnan ja hyvinvoinnin lisäämistä vertaistoiminnan kautta vapaaehtoisuuden ja vertaisuuden pohjalta. Yhteistyötä yhdistys tekee muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. Yhdistys toimii asiantuntijajärjestönä mielenterveyspotilaiden ja kuntoutujien oikeuksien edistämisen puolesta sekä heihin kohdistuvien ennakkoluulojen vähentämiseksi. Toimitilamme on osittain yhteisissä tiloissa Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa Laitilan Terveystalolla. Tämä tuo toimintaan uusia mahdollisuuksia ja yhdistyksellämme onkin aktiivista yhteistyötä MLL:n kanssa. Yhdistyksemme edustaja on mukana MLL:n Laitilan paikallisjaoston perhekeskus työryhmässä.

Tavoitteemme edellyttävät yhteistyön kehittymistä paikallisten toimijoiden kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Laitilan kaupunki, Mielenterveyden keskusliitto ja  Laitilan seurakunta .  Laitilan seurakunnalta saamme monipuolista  tukea mm. kuukausittaisissa hartaustilaisuuksissa ja kesän leirissä. Yhteistyötä jatketaan TE-viranomaisten, Laitilan Terveyskodin, Laitilan terveys- ja sosiaalitoimen, aikuispsykiatrinen erikoissairaanhoidon, Laitilan Seudun A-killan ja mielenterveysyksikön kanssa. Samoin  jatketaan myös Rauman Mielenterveysyhdistys Friski Tuult ry:n, Laitilan Nuorisoverstas ry:n, Työelämän Monipalvelukeskus Palkeen, Laitilan - Pyhärannan yrittäjät ry:n ja Vakka-Suomen diabetes ry:n kanssa. Mahdollisuuksien mukaan teemme yhteistyötä muidenkin järjestöjen, koulujen, ammattioppilaitosten,  sekä  Kela:n kanssa.   Myös yhteistyötä kaupungin nuorisotoimen kanssa  kehitetään  Olemme mukana myös MTKL:n alueellisessa Satakunnan seuturyhmässä muiden alueen yhdistysten kanssa. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Suunnitelmissa on myös aloittaa monikulttuurista toimintaa yhteistyössä seurakunnan kanssa.

TOIMINTA

Yhdistyksen tavoitteena on mielenterveyskuntoutujille suunnattujen palveluiden saatavuuden ja laadun kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tarkoituksemme ei ole korvata jo olemassa olevia muita palveluita, vaan kulkea niiden rinnalla. Tarjoamme mielekästä yhteiskunnallista toimintaa ja tekemistä arkipäivään sekä toimimme matalankynnyksen kohtaamispaikkana. Mukaan on helppo tulla erilaisissa elämäntilanteissa saamaan vertaistukea, jonka turvin on helpompi lähteä hakemaan apua muualtakin. Toimintaa jatketaan vertaisuutta painottaen ja ylläpitäen pysyvää vertaistukitoimintaa.

Päivätoiminta on oleellinen osa vertaistoimintaa. Päivätoimintaa on maanantaista perjantaihin klo 9 – 15 Lisäksi on iltoihin ja viikonloppuihin sijoittuvaa ryhmätoimintaa. Jäsenistön voimin on vakiintunut myös yhdessäolo sunnuntaisin klo 12 – 15 välisenä aikana. Lisäksi kokoonnumme Torstai treffien muodossa joka torstai klo 17.30 teemallisen yhdessäolon puitteissa. Toimivaa vertaistukiverkostoa vahvistetaan ja laajennetaan jäsenistön tarpeen mukaan. Työntekijät päivätoimintaan tulevat Laitilan kaupungin ja TE-keskuksen tuella kuntouttavaan työtoimintaan tai työllistettynä. Yhdistyksen sisäisenä ratkaisuna työntekijöitä voi olla myös kannusterahalla

TYÖSUOJELU

Toimintamme perustuu moniin eri lakeihin ja niiden vastuulliseen noudattamiseen.  Työsuojelukansio on jatkuvasti nähtävissä Terveystalon toimipaikassamme.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenmäärä  on 98  lokakuussa 2015.

TIEDOTTAMINEN

Toiminnasta ilmoitetaan aktiivisesti Laitilan Sanomissa ja Facebook- sivuilla. Tarvittaessa tiedotetaan myös muissa lehdissä, kauppojen ilmoitustauluilla sekä sähköisesti yhteistyöverkostolle.  Kotisivuilta löytyy tarkempaa tietoa yhdistyksestä. Avituksen yhdistyslaatikosta löytyvät yhdistyksen esitteet.  Toiminnasta saa tietoa osittain myös MLL Mukulavintti perhekeskuksen kuukausitiedotteessa.

TALOUS JA RAHOITUS

Yhdistystoiminnan taloussuunnitelma ja sen toteutus on määritelty Yhdistyslaissa ja kirjanpitolaissa. Laitilan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt osaltaan yhdistyksemme vuokratuki- ja toimintatukianomuksen. Mielenterveyden Keskusliitto avustaa toimintaa jäsenavustuksilla. Yhdistyksen omaa varainhankintaa jatketaan osallistumalla Munamarkkinoille, Hullun Kukon päiville ja muihin tapahtumiin arpojen myynnillä. Kuluja katetaan myös retkien, tapahtumien, ruuan ja kahvin omavastuuosuuksilla. Jäsenmaksut ja päivätoiminnassa tehtyjen käsitöiden myynti ovat osa varainhankintaa.  Yhdistyksemme voi ottaa vastaan lahjoituksia.

 

 

” Ei se,  miltä näytämme, eikä se, mitä me aikaan saamme, merkitse sen rinnalla mitään, mitä me olemme toinen toisillemme. ”

-Marleena Ansio-