logo72dpi_pieniLaitilan Seudun Mielenterveysyhdistys LaitSeMiele ry                                                  

YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

 

YLEISTÄ

Tärkein tavoite on verkoston vahvistaminen ja laajentaminen vertaistoiminnan järjestämiseksi mielenterveyskuntoutujille ja heidän läheisilleen. Vertaisryhmätoimintaa jatkavat Diabetesryhmä ja hyvinvointiryhmä (uimahalli ja kuntosali). Vuoden aikana perustetaan uusia ryhmiä tarpeen mukaan. Kulttuuritapahtumiin osallistumista jatketaan esim. teatterit, messut, elokuvat.  Yhdistyksen toiminta edistää mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien elämänhallinnan ja hyvinvoinnin lisäämistä arkipäivään suuntautuvien toimien kautta. Yhteistyötä yhdistys tekee muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. Yhdistys toimii mielenterveyspotilaiden ja kuntoutujien oikeuksien edistämisen puolesta sekä heihin kohdistuvien ennakkoluulojen vähentämiseksi.

Toimitilamme on osittain yhteisissä tiloissa Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa Laitilan Terveystalolla. Tämä tuo toimintaan uusia mahdollisuuksia ja yhdistyksellämme onkin aktiivista yhteistyötä MLL:n kanssa. Yhdistyksemme edustaja on mukana MLL:n Laitilan paikallisjaoston perhekeskuksen ohjausryhmässä. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Laitilan kaupunki, Mielenterveyden keskusliitto ja Laitilan seurakunnan diakoniatyö.  Laitilan seurakunnalta saamme monipuolista tukea mm. kuukausittaisissa hartaustilaisuuksissa ja kesän leireissä. Yhteistyö jatkuu mielenterveysyksikön, Laitilan terveys- ja sosiaalitoimen sekä TE -viranomaisten kanssa. Samoin myös Rauman Mielenterveysyhdistys Friski Tuult ry:n, Turun ITU.ry:n,  Vakka - Suomen diabetes ry:n sekä Laitilan Seudun ja Harjavallan A-killan kanssa. Uutena yhteistyökumppanina tulee Vakka-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry. Mahdollisuuksien mukaan teemme yhteistyötä muidenkin järjestöjen, koulujen, ammattioppilaitosten, sekä Kela:n kanssa. Yhteistyötä kaupungin nuorisotoimen kanssa pidetään yllä.  Olemme mukana myös MTKL:n alueellisessa Satakunnan seuturyhmässä muiden alueen yhdistysten kanssa. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Tavoitteemme edellyttävät yhteistyön jatkumista paikallisten toimijoiden kanssa.

TOIMINTA

Yhdistyksen tavoitteena on mielenterveyskuntoutujille suunnattujen palveluiden saatavuuden ja laadun kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tarkoituksemme ei ole korvata jo olemassa olevia muita palveluita, vaan kulkea niiden rinnalla. Tarjoamme mielekästä yhteiskunnallista toimintaa ja tekemistä arkipäivään sekä toimimme matalankynnyksen kohtaamispaikkana. Mukaan voi tulla erilaisissa elämäntilanteissa saamaan vertaistukea, jonka turvin on helpompi lähteä hakemaan apua muualtakin. Toimintaa jatketaan vertaisuutta painottaen ja ylläpitäen pysyvää vertaistukitoimintaa.

Päivätoiminta on oleellinen osa vertaistoimintaa arkipäivisin. Jäsenistön voimin on vakiintunut myös yhdessäolo sunnuntaisin klo 12 – 15 välisenä aikana. Toimivaa vertaistukiverkostoa vahvistetaan ja laajennetaan jäsenistön tarpeen mukaan. Voidaan myös järjestää tarvittaessa iltoihin sijoittuvaa ryhmätoimintaa. Toimivaa vertaistukiverkostoa vahvistetaan ja laajennetaan jäsenistön tarpeen mukaan.

Toimintamme laadun ja kattavuuden kehittämiseksi olemme mukana Varsinais-Suomen yhteisessä ”Varsin Mielellään”-projektissa Turun, Salon ja Loimaan yhdistysten kanssa. Rahoitus haetaan STEA:lta. Hakemus kattaa vuodet 2019-2021. Projekti, jos se toteutuu, se ei korvaa varsinaista päivätoimintaa vaan vahvistaa varsinaista yhdistystoimintaa (liitteenä aiesopimus ja projektihakemus).

Päivätoiminnan työntekijät tulevat Laitilan kaupungin ja TE -keskuksen tuella kuntouttavaan työtoimintaan ja palkkatuella. Yhdistyksen sisäisenä ratkaisuna työntekijöitä voi olla myös kannusterahalla. Lisäksi meillä on valmiudet ottaa opiskelijoita työssäoppimisjaksoille. Toimintamme perustuu moniin eri lakeihin ja niiden vastuulliseen noudattamiseen.  Työsuojelukansio on jatkuvasti nähtävissä Terveystalon toimipaikassamme.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenmäärä on marraskuussa 2018 92 jäsentä.

TIEDOTTAMINEN

Toiminnasta ilmoitetaan aktiivisesti Laitilan ja Uudenkaupungin Sanomissa sekä yhdistyksen Facebook - sivuilla. Tarvittaessa tiedotetaan myös muissa lehdissä, kauppojen ilmoitustauluilla sekä sähköisesti yhteistyöverkostolle.  Kotisivuilta löytyy tarkempaa tietoa yhdistyksestä.  Avituksen yhdistyslaatikosta löytyvät yhdistyksen esitteet.  Toiminnasta saa tietoa osittain myös MLL Mukulavintti -perhekeskuksen kuukausitiedotteesta.

TALOUS JA RAHOITUS

Yhdistystoiminnan talous ja sen toteutus perustuvat yhdistys -ja kirjanpitolakiin. Laitilan kaupungilta on anottu toiminta – ja vuokratukea yhteensä 21 000 euroa. Mielenterveyden Keskusliitolta haetaan jäsenavustusta 2000 euroa.  Jäsenmaksuja oletetaan kertyvän n. 1000 euroa. Yhdistyksen omaa varainhankintaa jatketaan osallistumalla Munamarkkinoille, Hullun Kukon päiville ja muihin tapahtumiin arpoja myymällä. Olemme mukana Pieni ele – keräyksessä. Kuluja katetaan myös retkien, tapahtumien, ruuan ja kahvin omavastuuosuuksilla. Päivätoiminnassa tehtyjen käsitöiden myynti on osa varainhankintaa.  Yhdistyksemme voi ottaa vastaan lahjoituksia.

 

 

”Ei se, miltä näytämme, eikä se, mitä me aikaan saamme, merkitse sen rinnalla mitään, mitä me olemme toinen toisillemme. ”

-Marleena Ansio-