logo72dpi_pieniLaitilan Seudun Mielenterveysyhdistys LaitSeMiele ry                                                  

YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

 

YLEISTÄ

Tärkein tavoite on verkoston vahvistaminen ja laajentaminen vertaistoiminnan järjestämiseksi mielenterveyskuntoutujille ja heidän läheisilleen. Vertaisryhmätoimintaa on hyvinvointiryhmä (uimahalli ja kuntosali) sekä päivätoiminta. Vuoden aikana perustetaan uusia ryhmiä tarpeen mukaan. Ilta ja/tai viikonloppuna toimivaa ryhmää kokeillaan. Kulttuuritapahtumiin osallistumista jatketaan esim. teatterit, messut, elokuvat.  Yhdistyksen toiminta edistää mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien elämänhallinnan ja hyvinvoinnin lisäämistä arkipäivään suuntautuvien toimien kautta. Yhteistyötä yhdistys tekee muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. Yhdistys toimii mielenterveyspotilaiden ja kuntoutujien oikeuksien edistämisen puolesta sekä heihin kohdistuvien ennakkoluulojen vähentämiseksi.

Toimitilamme on osittain yhteisissä tiloissa Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa Laitilan Terveystalolla. Tämä tuo toimintaan uusia mahdollisuuksia ja yhdistyksellämme onkin aktiivista yhteistyötä MLL:n kanssa. Yhdistyksemme edustaja on mukana MLL:n Laitilan paikallisjaoston perhekeskuksen ohjausryhmässä. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Laitilan kaupunki, Mielenterveyden keskusliitto ja Laitilan seurakunnan diakoniatyö.  Laitilan seurakunnalta saamme monipuolista tukea mm. kuukausittaisissa hartaustilaisuuksissa ja kesän leireissä. Yhteistyö jatkuu mielenterveysyksikön, Laitilan terveys- ja sosiaalitoimen sekä TE -viranomaisten kanssa. Samoin myös Rauman Mielenterveysyhdistys Friski Tuult ry:n, Turun ITU.ry:n,  Vakka - Suomen diabetes ry:n, Laitilan Seudun A-killan ja  Vakka-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry:n kanssa. Mahdollisuuksien mukaan teemme yhteistyötä muidenkin järjestöjen, koulujen ja ammattioppilaitosten kanssa. Yhteistyötä kaupungin nuorisotoimen kanssa pidetään yllä.  Olemme mukana myös MTKL:n alueellisessa Satakunnan seuturyhmässä muiden alueen yhdistysten kanssa. Ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa vuodessa. Tavoitteemme edellyttävät yhteistyön jatkumista paikallisten toimijoiden kanssa.

TOIMINTA

Yhdistyksen tavoitteena on mielenterveyskuntoutujille suunnattujen palveluiden saatavuuden ja laadun kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tarkoituksemme ei ole korvata jo olemassa olevia muita palveluita, vaan kulkea niiden rinnalla. Tarjoamme mielekästä yhteiskunnallista toimintaa ja tekemistä arkipäivään sekä toimimme matalankynnyksen kohtaamispaikkana. Mukaan voi tulla erilaisissa elämäntilanteissa saamaan vertaistukea, jonka turvin on helpompi lähteä hakemaan apua muualtakin. Toimintaa jatketaan vertaisuutta painottaen ja ylläpitäen pysyvää vertaistukitoimintaa.

Päivätoiminta on oleellinen osa vertaistoimintaa arkipäivisin. Jäsenistön voimin on vakiintunut myös yhdessäolo sunnuntaisin klo 12 – 15 välisenä aikana. Toimivaa vertaistukiverkostoa vahvistetaan ja laajennetaan jäsenistön tarpeen mukaan. Voidaan myös järjestää tarvittaessa iltoihin sijoittuvaa ryhmätoimintaa, jota on tarkoitus kokeilla säännöllisemmin vuoden 2020 aikana. Toimivaa vertaistukiverkostoa vahvistetaan ja laajennetaan jäsenistön tarpeen mukaan.

Päivätoiminnan työntekijät tulevat Laitilan kaupungin ja TE -keskuksen tuella kuntouttavaan työtoimintaan ja palkkatuella. Yhdistyksen sisäisenä ratkaisuna työntekijöitä voi olla myös kannusterahalla. Lisäksi meillä on valmiudet ottaa opiskelijoita työssäoppimisjaksoille. Toimintamme perustuu moniin eri lakeihin ja niiden vastuulliseen noudattamiseen.  Työsuojelukansio on jatkuvasti nähtävissä Terveystalon toimipaikassamme.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenmäärä on marraskuussa 2019 93 jäsentä.

TIEDOTTAMINEN

Toiminnasta ilmoitetaan aktiivisesti Laitilan ja Uudenkaupungin Sanomissa sekä yhdistyksen Facebook - sivuilla. Tarvittaessa tiedotetaan myös muissa lehdissä, kauppojen ilmoitustauluilla sekä sähköisesti yhteistyöverkostolle.  Kotisivuilta löytyy tarkempaa tietoa yhdistyksestä.  Avituksen yhdistyslaatikosta löytyvät yhdistyksen esitteet.  Toiminnasta saa tietoa osittain myös MLL Mukulavintti -perhekeskuksen kuukausitiedotteesta.

TALOUS JA RAHOITUS

Yhdistystoiminnan talous ja sen toteutus perustuvat yhdistys -ja kirjanpitolakiin. Laitilan kaupungilta on anottu toiminta – ja vuokratukea yhteensä 21 000 euroa. Mielenterveyden Keskusliitolta haetaan toiminta-avustusta 2000 euroa.  Jäsenmaksuja oletetaan kertyvän n. 900 euroa. Yhdistyksen omaa varainhankintaa jatketaan osallistumalla Munamarkkinoille, Hullun Kukon päiville ja muihin tapahtumiin arpoja myymällä. Kuluja katetaan myös retkien, tapahtumien, ruuan ja kahvin omavastuuosuuksilla. Päivätoiminnassa tehtyjen käsitöiden myynti on osa varainhankintaa.  Yhdistyksemme voi ottaa vastaan lahjoituksia.

 

 

”Ei se, miltä näytämme, eikä se, mitä me aikaan saamme, merkitse sen rinnalla mitään, mitä me olemme toinen toisillemme. ”

-Marleena Ansio-