logo72dpi_pieniLaitilan Seudun Mielenterveysyhdistys LaitSeMiele ry                                                  

YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

 

YLEISTÄ

Tärkein tavoite on verkoston vahvistaminen ja laajentaminen vertaistoiminnan järjestämiseksi mielenterveyskuntoutujille ja heidän läheisilleen. Vertaisryhmätoimintaa on hyvinvointiryhmä (uimahalli ja kuntosali) sekä päivätoiminta. Ilta ja/tai viikonloppuna toimivaa ryhmää kokeillaan. Vuoden aikana perustetaan uusia ryhmiä tarpeen mukaan. Kulttuuritapahtumiin osallistumista jatketaan esim. teatterit, messut, elokuvat.  Yhdistyksen toiminta edistää mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien elämänhallinnan ja hyvinvoinnin lisäämistä arkipäivään suuntautuvien toimien kautta. Yhteistyötä yhdistys tekee muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. Yhdistys toimii mielenterveyspotilaiden ja kuntoutujien oikeuksien edistämisen puolesta sekä heihin kohdistuvien ennakkoluulojen vähentämiseksi.

Toimitilamme on osittain yhteisissä tiloissa Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa Laitilan Terveystalolla. Tämä tuo toimintaan uusia mahdollisuuksia ja yhdistyksellämme onkin aktiivista yhteistyötä MLL:n kanssa. Yhdistyksemme edustaja on mukana MLL:n Laitilan paikallisjaoston perhekeskuksen kehitysyhteistyöryhmässä. Muutto nykyisistä toimitiloista uusin tiloihin on tulossa lähiaikoina. Nykyinen Laitilan kaupungin omistama kiinteistö on myynnissä ja meille on alustavasti luvattu, että saamme olla nykyisissä tiloissa vuoden 2021 loppuun. Uusista tiloista ja muutosta ei ole marraskuun 19. päivänä tietoa. Muutto ja uudet toimitilat tulevat luonnollisesti vaikuttamaan ensi vuoden suunnitelmiin. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Laitilan kaupunki, Mielenterveyden keskusliitto ja Laitilan seurakunnan diakoniatyö.  Laitilan seurakunnalta saamme monipuolista tukea mm. kuukausittaisissa hartaustilaisuuksissa ja kesän leireissä. Yhteistyö jatkuu mielenterveysyksikön, Laitilan terveys- ja sosiaalitoimen sekä TE -viranomaisten kanssa. Samoin myös Rauman Mielenterveysyhdistys Friski Tuult ry:n, Vakka - Suomen diabetes ry:n, Laitilan Seudun A-killan ja Vakka-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry:n kanssa. Mahdollisuuksien mukaan teemme yhteistyötä muidenkin järjestöjen, koulujen ja ammattioppilaitosten kanssa. Yhteistyötä kaupungin nuorisotoimen kanssa pidetään yllä. Tavoitteemme edellyttävät yhteistyön jatkumista paikallisten toimijoiden kanssa. Korona virus tulee vaikuttamaan jossain määrin toimintaamme.

TOIMINTA

Yhdistyksen tavoitteena on mielenterveyskuntoutujille suunnattujen palveluiden saatavuuden ja laadun kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tarkoituksemme ei ole korvata jo olemassa olevia muita palveluita, vaan kulkea niiden rinnalla. Tarjoamme mielekästä yhteiskunnallista toimintaa ja tekemistä arkipäivään sekä toimimme matalankynnyksen kohtaamispaikkana. Mukaan voi tulla erilaisissa elämäntilanteissa saamaan vertaistukea, jonka turvin on helpompi lähteä hakemaan apua muualtakin. Toimintaa jatketaan vertaisuutta painottaen ja ylläpitäen pysyvää vertaistukitoimintaa.

Päivätoiminta on oleellinen osa vertaistoimintaa arkipäivisin. Jäsenistön voimin vakiintunut sunnuntainen aukiolo on ollut nyt koronan aikana tauolla. Toimivaa vertaistukiverkostoa vahvistetaan ja laajennetaan jäsenistön tarpeen mukaan. Voidaan myös järjestää tarvittaessa iltoihin sijoittuvaa ryhmätoimintaa, jota on tarkoitus kokeilla säännöllisemmin vuoden 2022 aikana. Korona viruksen ollessa aktiivinen kyseiset suunnitelmat saattavat siirtyä. Toimivaa vertaistukiverkostoa vahvistetaan ja laajennetaan jäsenistön tarpeen mukaan.

Päivätoiminnan työntekijät tulevat Laitilan kaupungin ja TE- keskuksen tuella kuntouttavaan työtoimintaan ja palkkatuella. Yhdistyksen sisäisenä ratkaisuna työntekijöitä voi olla myös kannusterahalla. Lisäksi meillä on valmiudet ottaa opiskelijoita työssäoppimisjaksoille. Toimintamme perustuu moniin eri lakeihin ja niiden vastuulliseen noudattamiseen.  Työsuojelukansio on jatkuvasti nähtävissä Terveystalon toimipaikassamme.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenmäärä on 89 marraskuussa 2021.

TIEDOTTAMINEN

Toiminnasta ilmoitetaan aktiivisesti Laitilan Sanomissa sekä yhdistyksen Facebook - sivuilla. Tarvittaessa tiedotetaan myös muissa lehdissä, kauppojen ilmoitustauluilla sekä sähköisesti yhteistyöverkostolle.  Kotisivuilta löytyy tarkempaa tietoa yhdistyksestä.  Avituksen yhdistyslaatikosta löytyvät yhdistyksen esitteet.  

TALOUS JA RAHOITUS

Yhdistystoiminnan talous ja sen toteutus perustuvat yhdistys- ja kirjanpitolakiin. Laitilan kaupungilta on anottu toiminta – ja vuokratukea yhteensä 16 000 euroa. Mielenterveyden Keskusliitolta haetaan toiminta-avustusta 2000 euroa, josta 500 euroa varataan muutosta aiheutuviin kalustohankintoihin. Jäsenmaksuja oletetaan kertyvän n. 900 euroa. Yhdistyksen omaa varainhankintaa jatketaan osallistumalla Munamarkkinoille, Hullun Kukon päiville ja muihin tapahtumiin arpoja myymällä huomioiden viranomaismääräykset. Kuluja katetaan myös retkien, tapahtumien, ruuan ja kahvin omavastuuosuuksilla. Päivätoiminnassa tehtyjen käsitöiden myynti on osa varainhankintaa.  Yhdistyksemme voi ottaa vastaan lahjoituksia.

 

 

”Ei se, miltä näytämme, eikä se, mitä me aikaan saamme, merkitse sen rinnalla mitään, mitä me olemme toinen toisillemme. ”

-Marleena Ansio-